Διδακτικό Προσωπικό - 2008/09

Προϊστάμενος: Σιόζιος Δημήτριος

¨ Δάσκαλος Α-Β τάξης: Καράτζος Ροβέρτος

¨ Δάσκαλος Γ-Δ τάξης: Σιόζιος Δημήτριος

¨ Δασκάλα Ε-ΣΤ τάξης: Τσιβοπούλου Δήμητρα

¨ Υπεύθυνη Ολοημέρου: Γουζέλη Χριστίνα

¨ Γυμνάστρια: Καρόγλου Ελένη

* 3/θ Δημοτικό Σχολείο Ν. Πόρων

* Νηπιαγωγείο Ν. Πόρων

¨ Νηπιαγωγός: Καρόγλου Θεοδοσία

¨ Νηπιαγωγός: Κέλλα Ουρανία

¨ Νηπιαγωγός: Χάμου Θεοφανία

Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας
Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ν. Πόρων